Disclaimer & Privacy Policy

Disclaimer

Hoewel BOX Internet Services BVBA zich inspant om de kwaliteit te verzekeren van de informatie op deze site (allinwebsites.be) aangeboden, geeft zij geen enkele waarborg omtrent de juistheid of de opvolging van deze informatie.

BOX Internet Services BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een publicatiefout of enige andere fout die invloed heeft op de inhoud van deze site.

In geval dat informatie over een product, zoals de prijs van dat product, op de site om welke reden dan ook verkeerd zou zijn weergegeven, houdt BOX Internet Services BVBA zich het recht voor een bestelling van dergelijk product te weigeren of te annuleren.


Privacy Policy

De gegevens verzameld via deze web site zijn bestemd voor intern gebruik door BOX Internet Services BVBA. Deze gegevens worden NOOIT doorgegeven aan derden, zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Bij het bestellen en registeren van een domeinnaam, moeten uw domeinnaamhoudergegevens worden doorgegeven aan de domeinnaambeheerder.

Gegevens over online betalingen worden niet op onze servers bewaard, enkel bij de betalingsprovider (Mollie).

U heeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet van 8/12/1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke gegevensbewerkingen.

Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar bij:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levensfeer
Ministerie van Justitie, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel

All-in Websites

is een intitiatief van
BOX Internet Services BVBA

Disclaimer & Privacy Policy

Contact

E-mail: contact@allinwebsites.be
Telefoon: +32 (0)3 555 9667

Adres

BOX Internet Services BVBA
Edgard Tinellaan 7
2630 Aartselaar

BTW/Ondern.nr: BE0866.179.811